LabkoNet® Infra

LabkoNet Infra – Suunniteltu erityisesti jätevesiverkostojen, puhdasvesiverkostojen ja kaukolämpökaivojen valvontaan

Labkonet Infran avulla käyttäjä saa vaivattomasti selville valvomiensa kohteiden tilatiedot, hälytykset ja historiatiedot tavallisella www-selaimella.  Lisäksi selkeät suomenkieliset hälytysviestit välitetään päivystäjille teksiviestinä ja/tai sähköpostilla.

LabkoNetin käyttäjät saavat selviä säästöjä vuotojen ja vikojen nopeammasta havainnoinnista, mikä tarkoittaa myös tyytyväisempiä käyttäjiä. Aikaa säästyy, kun kohteiden tarkastuskierrosrutiinit voidaan tehostaa ja kohdentaa tarkemmin. Huollon puolella voidaan LabkoNetin avulla siirtyä vikojen korjaamisesta ennakoivaan kunnossapitoon. Lisäksi Labkonet helpottaa viranomasraportointia datan jalostuksen ja raporttityökalujen avulla.

LabkoNet Infran käyttökohteita ovat mm.

Vesihuolto

Pumppaamoiden kaukovalvonnossa hallinnoidaan tilatietoja, kuten kaivojen pinnankorkeutta, pumppujen käyntikertoja ja -käyntiaikoja

Kaukovalvontaan kuuluu myös pumppujen hälytyksien (ylä- ja alaraja) hallinnointi, sähkökatkokset ja murtohälytykset.
Raportoinnissa otetaan huomioon puhdasvesiverkostojen valvonta, kuten vesitornien pinnat, vedenottamot (pumppujen käyntikerrat, -käyntiajat ja hälytykset), sekä virtaama, pumpattu vesimäärä, verkostonpaine ja pH

Kaukolämpö

LabkoNettiin liitetyissä kaukolämpö- ja jäähdytyskaivoissa seurataan tyypillisesti pinnankorkeutta ja lämpötilaa, sekä osassa kaivoista lisäksi pumppujen moottorihäiriöitä. Koska kaivoissa on eri lämpötilat, jokaisen kohteen hälytysten raja-arvot määritellään seurannalla. Kaivoon tulevan vuotoveden lämpötilasta voidaan päätellä, tuleeko vesi kaivoon järjestelmän ulkopuolelta vai kaukolämpöverkosta. Säännöllisiin tarkistuksiin kulutetut resurssit voidaan LabkoNetin ansiosta kohdentaa toisaalle ja paikan päälle mennään vain hälytystilanteessa sekä vuosihuollon yhteydessä. Valvontajärjestelmä suojaa myös kaivojen kymmenien tuhansien eurojen arvoisia toimilaitteita.


Maalahti

“Ratkaisu lisää resursseja ja laatua vesihuoltoon. Mittauksia ei enää tarvitse käydä tekemässä syrjäisellä kaivolla, vaan näemme tuntitasoiset lukemat reaaliaikaisesti tai trendeinä tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta.”

– Maalahden Vesi Johtaja, Bo-Ingmar Ahlström

Lue lisää


Pisara

”LabkoNet® maksoi itsensä takaisin jo ylläpitokuluissa. Aiemmin vedenottamoilla piti suorittaa tarkistukset joka päivä arkena ja pyhänä, nyt ainoastaan hälytyksen tullen ja kerran kuukaudessa”

– Humppilan Vesihuolto Oy Toimitusjohtaja, Mika Syrjälä

Lue lisää


 

Pisara

” LabkoNetin käyttö onnistuu kätevästi tabletilla tai puhelimella, ja se kulkee aina mukanani. Ohjelma on helppokäyttöinen ja selkeä”

– Ahlaisten Vesiosuuskunta Puheenjohtaja, Pasi Järvinen

Lue lisää


helen

”LabkoNet on käytettävyydeltään erinomainen. Siinä on selkeä karttaominaisuus ja hälytysvalikosta pääsee nyt suoraan kohteen tietoihin. Ohjelmisto on vakaa ja helppokäyttöinen”

– Helen Oy Kunnonhallinnan Asiantuntija, Marco Silfver

Lue lisää


finavia_logo

”LabkoNet tuottaa vuorokausi- ja kuukausivirtaamaraportit yhdellä hiiren klikkauksella”

– FinAvia Ympäristöasiantuntija, Elina Kauppila

Lue lisää


ratahallintokeskus_logo

”Mittaustiedot ovat LabkoNetin kautta välittömästi kaikkienosapuolten käytettävissä”

– Helsingin Vesi Ympäristöpalvelutyksikkö Ympäristöpäällikkö, Yrjö Lundström

Lue lisää